Vad betyder begreppen inom företagslarm?

Inom alla branscher finns svåra begrepp som främst de som jobbar inom branschen förstår. Här presenters några av dessa som kan förekomma inom företagslarm.

Uppkopplat till egen larmcentral

Alla företagslarm med uttryckning (överlägset vanligast) har koppling til en larmcentral. Där jobbar larmoperatörer som skickar ut väktare/polis/brandkår osv. Det är alltså inte detta som är unikt. Det som skiljer är däremot om larmbolaget har egen larmcentral eller om denna tjänst köps in från ett annat företag. I vissa fall ses egen larmcentral som en fördel. Detta utifrån att företaget är med i ”hela kedjan”.

Företagslarm med fria utryckningar

När ett larm aktiveras skickas väktare till platsen. Det som skiljer bolagen åt är däremot om detta kostar extra eller om utryckningar är gratis (fria utryckningar). På denna punkt finns en rad olika alternativ och det är viktigt att som kund jämföra de olika alternativen då det annars kan bli mycket dyrt.

Driftslarm

Ett driftslarm är ett komplement som kan väljas till ett befintligt företagslarm. Denna komponent larmar om vissa förutsättningar är uppfyllda. Det kan exempelvis vara att en maskin inte längre har strömförsörjning eller att driften på annat sätt är störd. För ett företag där en driftstörning kan kosta stora summor är detta ett självklart val.

  • Strömavbrott
  • Avvikande luftfuktighet
  • Rörelsestopp

Dimgenerator skapar extraskydd

Även dimgenerator är en extra komponent som skapar ytterligare säkerhet. Skulle någon bryta sin in i lokalen kommer inbrottslarmet att aktiveras. Men det kommer ändå ta några minuter till att väktaren är på plats. Under denna tid kan skadegörelse och stölder ske. Det är något som kan undvikas med dimgenerator.

En dimgenerator fyller ett rum med tjock dimma på några sekunder. De som är i rummet kommer därmed ha mycket svårt att agera och fortsätta inbrottet. Dessa kan därmed placeras i rum där extra värdefulla föremål förvaras (exempelvis kassaskåp).

Högre uppklarandekvot

Med uppklarandekvot menas hur många brott som blir uppklarade. Om det exempelvis sker 100 inbrott och 4 av dessa klaras upp kommer uppklarandekvoten att vara 4%.

Genom att ha företagslarm med både kamera och rörelsesensor kommer allt som sker ”fasta på film”. Det blir därmed lättare att sätta in rätt åtgärd direkt samt utreda brottet i efterhand. Med andra ord kommer fler brott att lösas och uppklarandekvoten öka. Just detta är något som många larmbolag brukar lyfta upp som en stor fördel med företagslarm.