Vanliga frågor kring optimerade landningssidor

Inom SEO och konverteringsoptimering används begreppet ”optimerade landningssidor”. Med detta menas landningssidor som är anpassade i text, bild och andra element för att möta behovet hos besökarna.

Hur används optimerade landningssidor i kombination med Adwords?

Med Adwords kan relevant och riktad trafik köpas. När en person klickar på en sidlänk förväntar sig personen komma till en sida som möter innehållet i reklamen. Är det exempelvis reklam för hemstädning i Stockholm vill man inte komma till städföretagets hemsida. Istället ska personen landa på en sida om just hemstädning i Stockholm. Genom att ha optimerade landningssidor ökas därmed konverteringen då man direkt möter kundens behov.

Vad innebär SEO-optimerade landningssidor?

Optimerade landningssidor kan ha fokus på SEO eller konvertering men ofta går dessa hand i hand. Detta för att öka försäljningen så mycket som möjligt. Om ett företag säljer SEO-optimerade sidor innebär detta att landningssidorna främst är optimerade mot ett ord eller fras. Det kan exempelvis vara ett företag som säljer byxor som vill få mer trafik. I detta fall kan SEO-bolaget göra undersökningar som ligger till underlag för vilka landningssidor som kan skapas.

Måste landsidorna göras om på webbplatsen?

Det finns två vägar att jobba med optimerade landningssidor. Ena vägen är att optimera de undersidor som finns på den egna webbplatsen samt eventuellt lägga till ett par landningssidor. I korthet handlar det helt enkelt om att jobba med sök och konvertering på den egna hemsidan. Den andra vägen är att skapa helt unika landsidor som är optimerade och publicerade på en annan domän. Detta för att tydligt kunna fokusera på SEO-arbetet med denna webbplats mot enskilda ord. Även här kan städföretaget tas upp som ett exempel.

Ett städföretag i Stockholm har generellt 5 – 10 olika tjänster. Men att ranka högt på allt från storstädning och hemstädning till flyttstädning och visningsstäd är svårt. Detta med en och samma landningssida. Det är i detta läge som optimerade landningssidor visar sin stora potential. Nu byggs istället en ny landningssida med enbart fokus på exempelvis hemstädning i Stockholm. I och med att övriga städtjänster inte nämns blir det enklare att skapa ett effektivt SEO-arbete och ranka snabbare på just dessa sökord.