Juridik och några av dess olika områden

Juridik är stort – men intressant för den som orkar grotta ner sig. Man kan också ha stor nytta av att ha någorlunda kunskaper inom olika juridiska områden eftersom det finns runt omkring hela tiden – både i privatlivet och i arbetslivet. Lär mer om både kända och okända områden inom just juridik här.

Vad är juridik?

Juridiken är som sagt stor och betydelsen för begreppet kan översättas till ”läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning”. Dom som arbetar främst med juridik är jurister och advokater men gemene man kommer kontakt med juridik mer eller mindre dagligen. Sveriges Rikes Lag kallas den tjocka blå boken där Sveriges alla lagar och regler finns men dom flesta kan, medvetet eller omedvetet, mycket om dessa utan att någonsin ha läst boken eller ens bläddrat i den.

En del får man lära sig i skolan och andra saker får man lära sig längs livets gång och i dom olika situationer som kan uppstå – till exempel när man skriver ett köpekontrakt för första gången eller när man ingår ett äktenskapsförord.

Kända och okända juridiska områden

Det finns som sagt många olika områden inom juridik, både kända och mindre kända. Några av dom man kan höra talas om lite då och då är bland annat:

  • Civilrätt – Civilrätt kallas ibland även för privaträtt och är alltså ett område som rör olika förhållanden mellan privatpersoner. Det kan till exempel handla om avtal och köprätt.
  • Familjerätt – Familjerätten är egentligen en del av civilrätten men området är så stort, och vanligt, att det förtjänar en närmare beskrivning. Familjerätt reglerar bland annat arvsrätt, barnens rätt, partnerskap så som samboförhållanden eller äktenskap, skilsmässor, vårdnadstvister, bodelningar och så vidare.
  • Straffrätt – Straffrätt är ett område inom juridik som många känner till. Här bestäms vilka konsekvenser en person bör få efter att ha begått ett brott. Straff i Sverige är antingen fängelse eller böter men det finns även påföljder i form av samhällstjänst, skyddstillsyn och villkorlig dom. Några av lagarna inom detta område heter brottsbalken, narkotikastrafflagen, skattebrottslagen och trafikbrottslagen.
  • Arbetsrätt – Även arbetsrätt är något som dom flesta kommer i kontakt med någon gång i livet, endast genom att vara anställd. Arbetsrätten reglerar bland annat anställningsformer, arbetsmiljölag, semesterlag, diskrimineringslag och så vidare – egentligen allt som har med förhållandet mellan arbetsgivare och anställd att göra.