Vad är bokföring?

Bokföring är för alla företag!

Bokföring är det arbetet som görs med registreringen av alla händelser i ett företag såsom inköp, kvittohantering, försäljning mm. Det är ett system för att ordna alla ekonomiska händelser i företaget.

Detta arbete sker löpande under hela året och skall registreras i en grundbok i kronologisk ordning och systematiskt i huvudboken, detta är en skyldighet som alla företag har i Sverige.

Bokföringen består av fyra delar:

Verifikationer

Grund- och Huvudbok

Resultat och Balansräkning

Årsbokslut eller i vissa fall en årsredovisning

Med hjälp av din bokföring får du fram uppgifter hur ekonomin står till i ditt företag, du kan skapa flera olika rapporter som t ex försäljning, löner, resultat m fl.

 

Fler artiklar kring ekonomi och aktiemarknaden kan du få här!