Kontrollera historiken

Spara i fonder

När man bestämt sig för att spara i fonder och sett ut ett antal fonder som man kan tänka sig att investera i så är det bra om ser tillbaka i tiden och tittar på historiken för fonden. När man gör detta så kan man bilda sig en uppfattning om hur fonden har utvecklat sig under flera år till baka i tiden. Detta kan göra att man enklare kan förutse hur fonden kommer att bete sig framöver. Det behöver dock inte vara samma utveckling på fonden som det alltid har varit då marknaden är föränderlig och saker och ting kan ske.

Om man skall investera ett större belopp är det bra att vända sig till en fondexpert för råd!

följ länken för information kring avkastning och ränta!