När kan du behöva läkarintyg?

Vi listar tillfällen då ett läkarintyg kan behövas

Det finns flera olika tillfällen då man kan behöva ett läkarintyg för att få utföra vissa arbeten eller uppgifter, nedan följer ett utdrag av de vanligaste tillfällen då det kan behövas:

Lastbil/Buss – Vid körkort i högre behörighet krävs läkarintyg både när körkortet ska tas samt när det ska förlängas.

Tävlingar – Vissa tävlingar där påfrestningarna är höga kräver läkarintyg för att man ska få delta. Vilka krav som måste vara uppfyllda varierar mellan sport, förbund och tävling.

Adoption – Intyg måste finnas på att de blivande föräldrarna inte har någon kronisk sjukdom eller skada som innebär försämrade möjligheter att ta hand om barnet. Det kan även finnas olika krav från olika länder. ”

Vill du läsa om fler tillfällen så hänvisar vi till följande artikel: Läkarintyg