Vad är marknadsföring?

Aktiviteter för att nå ut!

Marknadsföring kommer från engelskans marketing och syftar till alla det åtgärder ett företag gör för att få kunders och potentiella kunders uppmärksamhet på vad företaget har för produkter och eller tjänster att erbjuda. Man kan definiera det som en process där företaget i fråga skapar värde för sina kunder och bygger upp relationer för att få kundernas fulla förtroende och stöd. Det var den italienska ekonomen Giancarla Pallavici som på 1950-talets slut la grunden till den moderna marknadsföringen som den ser ut idag. Den mest utbredda modellen av omvärldsanalys kallas för SWOT-analysen och den ligger grund till stor del av den marknadsföring som sker idag!

Besök sidan för fler artiklar!