Moped som färdmedel!

Funderar du på en moped?

Den ”moderna” mopeden som vi känner den kom till Sverige 1952 men den fanns tidigare i form av en cykel med hjälp motor på. Mopeder i Sverige delas in i två olika klasser: Klass 1 och Klass 2. En moped av klass 1 får framföras på allmän väg och måste vara registrerad och ha en registreringsskylt. För att få köra en sådan måste du ha ett förarbevis med klassificering AM, du måste vara minst 15 år fyllda för att ta ett sådant körkort. Maxhastighet 45 km/h. Klass 2 får högst gå i 25 km/h, här krävs det inget körkort om du fyllt 15 år före den 1 oktober 2009.

Läs fler artiklar om mopeder på www.forenandemotorsport.se/