Fördelar med att arbeta som hyrläkare

En hyrläkare är en läkare som på konsultbasis arbetar hos olika slags vårdgivare. Man kan arbeta som detta inom kommunal, regional och privat sektor på exempelvis sjukhus eller vårdcentraler.

Många kanske tror att genom att arbeta som hyrläkare via ett bemanningsföretag är en osäker anställning. Men så är inte fallet utan du finner en trygg och seriös aktör som hjälper dig till att få uppdrag som du vill ha och är kompetent för. De hjälper dig också med allt som sker runt omkring dig i form av det mer administrativa såsom boende och resor.

Det finns många fördelar med detta arbete om man jämför med en traditionell anställning. Mer om detta ska vi gå igenom nedan.

Fördelarna med att bli hyrläkare

Att vara hyrläkare och vara anställd via ett bemanningsföretag har verkligen sina fördelar. Du får bland annat goda arbetsvillkor och en engagerad arbetsgivare. Andra fördelar kan till exempel vara löpande fortbildning och uppskattning för ditt arbete på arbetsplatsen. Tre andra fördelar som kan ha stor inverkan på ditt arbetsliv är följande:

  • Bra lön. Att få en bra lön för det arbete som man utför är givetvis en viktig faktor. Som bemanningsläkare kan du få en hög och konkurrenskraftig lön som betalas ut upp till två gånger per månad om du är anställd. Lönen sätts individuellt och beror på din flexibilitet, kompetens och arbetserfarenhet.
  • Stor flexibilitet och valfrihet. Detta är kanske en av de största fördelarna med att vara anställd genom ett bemanningsföretag. Du kan själv påverka det mesta såsom vilka arbetstider du vill ha, vart i landet du vill arbeta eller i vilken omfattning. Du kan alltså själv påverka och välja om du vill arbeta heltid eller timmar, på landsbygd eller storstad och om det bara ska vara dagtid eller helger.
  • Varierande arbetsuppgifter och mer kliniskt arbete. När du arbetar som bemanningsläkare är tanken att du ska tillföra kompetens till arbetsplatsen. Det gör du genom att ha mycket patientkontakt och mer kliniskt arbete snarare än administration, möten och liknande. Du kan också ha möjlighet till mer varierande arbetsuppgifter i dina olika uppdrag.